Site om Hytera DMR radioer i Danmark

proradio.dk

indhold

Copyright 2017

© www.proradio.dk

  OZ1HWN / Einar

Hjælp til Hytera DMR radioer

Her på sitet finder du i første omgang hjælp til de fire mest populære Hytera DMR radioer, mobilstationerne MD785, MD785G-HP 400-470 MHz og håndstationerne PD785 400-470 MHz, PD365 400-470 MHz og PD685 400-527 MHz. DMR terminaler (radioer) er professionelle produkter, der er beregnet til erhvervsbrug. De er bygget til at blive anvendt i støvfyldte, våde og støjende omgivelser. Ingen af radioerne er derfor direkte målrettet amatørbrug, men det skal jo ikke forhindre radioamatører i at lege med DMR. Udover hjælp til Hytera DMR radioer, finder du også generel information og links om DMR, specielt om DMR i Danmark.

Links

Til venstre finder du en række nyttige links om DMR og direkte links til Hytera og Hytera forhandlere. Yahoo DMR skal du melde dig ind i, her kommer der løbende informationer om Motorola MotoTrbo nettet og du kan stille spørgsmål i forummet. Yahoo DMR. Facebook gruppen DMR Radio Danmark skal du melde dig ind i, her kommer der løbende informationer om DMR+ nettet og du kan stille spørgsmål i forummet. Facebook DMR Radio Danmark. oz-dmr.net,, her finder du link til Last Heard der viser trafikken over MotoTrbo nettet. DMR live stream, hvor du kan lytte til 238-2 (Landskanalen) på din computer. VU meter, hvor du kan teste din modulation på 238-2. DMR+ Master, her kan du se trafikken og status på  DMR+ Repeatererne. 

DMR-ID, CCS7

DMR-ID, her ansøger du om et DMR-ID CCS7 "Callsign Communication System", det er et fælles system for alt digital kommunikation. ID er et syv cifret tal, der starter med et præfiks. 238 er præfiks for Danmark, efter præfiks kommer område tal f.eks 4 for Hovedstaden, mit DMR-ID er 2384020, så jeg er bruger nummer 20 i Hovedstaden. DMR-ID er unikt for hver bruger og bruges til at identificere dig over repeaterne og direkte imellem radioerne. DMR-ID kobles i kontaktlisten i radioen sammen med call og fornavn, så når du taster din radio, kan andre se dit call og fornavn i displayet i deres radioer, hvis du er oprettet i deres kontaktliste, ellers ser de kun dit DMR-ID. Du kan godt bruge det samme DMR-ID i flere radioer. Det er samme DMR-ID CCS7 der bruges på begge DMR netværk og D-Star. Søg et DMR-ID CCS7. DMR-ID bliver tildelt efter region.

  1. 2381XXX Nordjylland
  2. 2382XXX Midtjylland
  3. 2383XXX Syddanmark
  4. 2384XXX Hovedstaden
  5. 2385XXX Sjælland

DMR i Danmark

I Danmark har radioamatører været i gang med DMR siden starten af 2014. Der er to DMR UHF netværk i Danmark, et Motorola MotoTrbo netværk i København, på Sjælland, Fyn og i Jylland, med 15 repeatere og et DMR+ landsnet på Sjælland, Fyn og i Jylland med 18 repeatere. Begge netværk udvides løbende med nye repeatere. Alle terminaler (radioer) der opfylder ETSI DMR standarden Tier II kan anvendes på de to netværk. Begge DMR netværk er koblet op internationalt, dog på hvert sit system. Der er nu etableret en fælles talegruppe / Landskanalen så der kan kommunikeres på tværs af de to netværk, der er også mulighed for at koble to eller flere repeatere sammen på tværs af de to DMR netværk, dog kun i Danmark. Der er ca. 900 registrerede brugere med et DMR-ID i Danmark.

Placeholder Picture
De to mest benyttede repeatere i de danske netværk, Motorola DR3000 og Hytera RD985

Hytera

Hytera er en af de store spillere på DMR markedet. Firmaet blev grundlagt i 1993 under navnet Hyt. I 2010 lanceres digitale radioer under navnet Hytera. Hytera fremstiller både DMR radioer, repeatere, og Tetra systemer. Hytera leverer komplette løsninger til lufthavne, politi, redningstjenester mv.

Placeholder Picture
Proradio.dk 2017
 Til Indhold

01 MD785, MD785G-HP

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Tekniske data
Placeholder Picture

Mobilstationen MD785 UHF 400-470 MHz findes i flere udgaver, en laveffekt 5-25 W uden GPS og en højeffekt udgave 5-45 W, med GPS. Forhandlerne her i Danmark markedsfører begge modeller. 
Radioen kører analog FM 12,5 Khz / 20 Khz / 25 Khz, og digital DMR ETSI standard TIER II 12,5 Khz. I analog FM kan radioen, kører både simpleks, og repeaterer med CTCSS toner og 1750 Hz tone, i kodefilerne du downloader her på sitet, er 1750 Hz lagt på de FM repeater der kræver det.

GPS

GPS bruges til APRS ( positionssystem ), men du kan ikke kører APRS over MotoTrbo repeaterne med en Hytera radio, kun Motorola radioer med GPS kan kører APRS over MotoTrbo nettet. Hytera radioer med GPS kan kører APRS over Hytera netværket.

Roam

Roaming, på dansk flakke / vandre omkring, det er hvad funktionen gør. Med roaming slået til, søger radioen efter en DMR repeater den kan nå, ikke altid efter den bedste, men den første DMR repeater der opfylder kravene til signal styrken. RSSI Threshold er sat til -94 dBm. Du kan justerer følsomheden i kodefilen, og dermed hvornår radioen roamer over på en anden repeater. Der er roaming lister, for de forskellige talegrupper. Roaming virker kun på det digitale, altså kun på DMR repeaterne. Du slår roaming til og fra med lang tryk på P1 knappen. Der er roaminglister for Landskanalen region 1-3, og en for region 4-5, så den skiller ved storebælt, det har været nødvendigt da der kun kan være 32 kanaler i en roaming liste. Der er derudover følgende roaming lister,  MOT Verden,  MOT 113 Engelsk, MOT 123 Engelsk, MOT 119 Alle S., MOT 129 Alle S., DMR+ Verden, DMR+ Europa, DMR+ Tyskland.

Scan

Scan funktionen kan slås til på analoge FM kanaler og på MOT DMR kanalerne Lokal og Simpleks. På DMR scannes der på alle kanaler i begge timeslot, for hver enkelt MOT repeater. FM scanlisterne er inddelt geografisk, så der er en scanliste for Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Hovedstaden, Sjælland og en for det sydlige Sverige. Kig i kodefilen, i mappen Conventional / Scan, så kan du se hvad der er med i de enkelte scanlister. Du kan bare tilrette, eller lave dine egne lister. Du slår scan til og fra med kort tryk på P4 knappen.

RSSI Visning

Du kan se signalstyrken du modtager i -dBm i displayet, via menu knapperne på radioen. Du skal gøre er følgende, tryk på grønne knap, derefter den med de to hvide streget, så den med en hvid streg, så den grønne igen, den med to hvide streger igen, og så den med en hvid streg igen, du skal være hurtig med at trykke ! Så trykker du på den med to hvide streger igen, så scroller du ned med den runde knap, den med hvid streg i top og bund, til punkt 4 RSSI, tryk på menu knappen, den med en hvide streg, du kan nu aflæse signalstyrken i displayet. Skifter du kanal eller zone, hopper radioen ud af RSSI og du må starte forfra på den nye kanal. Du kan bruge RSSI udlæsning, både på de digitale og analoge kanaler. Du går ud af RSSI, ved at trykke et antal gange på tilbage knappen, den med de to hvide streger.

Tekstbeskeder

Du kan sende tekstbeskeder, men kun på DMR (Digital mode), også over DMR repeaterne. Du kan skrive en række Quick Text beskeder ind i kodefilen, åben kodefilen i CPS ( Customer Programming Software ), gå ind i mappen Conventional / Digital Common / Quick Text, skriv dine egne quick tekstbeskeder, gem kodefilen og skriv den over i radioen. Du sender en Quick Text besked til en anden bruger, på følgende måde, tryk på den grønne knap ( lang tryk ), scroll ned ( den hvide knap med streg i top og bund ) til Quick Text, tryk på menu, scroll ned til den besked du vil sende, tryk menu, tryk menu igen for at bekræfte, tryk menu igen ( send ), tryk menu igen ( contact list ), scroll til den bruger du vil sende beskeden til, tryk menu, nu sendes besked. På MotoTrbo nettet skal modtageren have sin radio tændt og være på det samme timeslot, eller frekvens, ellers kan beskeden ikke afleveres. På DMR+ nettet kan du sende tekstbeskeder på tværs af Timeslots. Data Bearer Service er sat til Compressed IP, så kan du sende beskeder til MD785, PD785 og Motorola 4000 serien, men ikke til PD365 og Motorola 3000 serien.

Ekstern højtaler

Det er en god ide at tilslutte en ekstern højtaler til MD785, dels er den indbyggede højtaler lille og lidt skarp i lyden, og med dæmpningen (R1+R2) kommer du af med den smule sus der høres i den indbyggede højtaler. Suset skyldes audio forstærker konstruktionen, der er bygget til at kunne leverer et meget højt lydtyk. Det kan ikke anbefales at bruge Hytera’s egen ekstern højtaler, da den giver et lidt skarpt lydbilled. Har selv brugt en to vejs passiv PC højtaler med rigtigt godt resultat. 

Placeholder Picture
Programmeringskabel

Du kan nemt lave et USB programmeringskabel selv. Fordelen er prisen, og at du kan have radioen tilsluttet computeren hele tiden, og så slipper du for at afmonterer mikrofonen ! Klik for at se stort diagram. Har du ikke mod på at lodde selv, kan et færdigt Hytera kabel købes PC40.

Placeholder Picture

Du kan også købe et breakout kabel DB26, med USB programmering og ledning til ekstern højtaler, hvor der er loddet en lus ind, så den interne højtaler er afbrudt. 

Indikationslyde

Enkelte lyde er slået til, du kan slå dem fra i menuen. Tryk på menu (knappen med den hvide streg), scroll ned (den runde knap med to hvide streger) til Settings, tryk menu, scroll ned til “2. Radio set”, tryk menu igen, scroll ned til “7. Tone”, tryk menu igen “1. Radio Silent”, tryk menu igen “ Silent on”, radioen viser “Set Success !” i displayet. Displayet vender tilbage til normal visning efter ca. 7-8 sekunder. Nu er der ingen blip og båt lyde.

Tastatur mikrofon

Du kan programmerer kanaler i radioen via tastatur mikrofon. du kan redigerer følgende mulighedder, Channel, Frequence, Slot, Color Code, CTCSS, TX Contact Name, RX Group List. Men du kan kun redigerer / programmerer kanaler, der er lagt ind i kodefilen, altså ligger i radioen.

Der er lagt reflector kald på numerisk tastatur, stil radioen på DMR+ Ref/Lokal kanal og tast f. eks. 0 på det numeriske tastatur, efterfulgt af tryk på PTT tasten, nu vil repeateren unlinke. der er lagt følgende reflectorer på numeriske taster. 

Husk at aktivere med PTT tasten. Repeaterne falder tilbage til default reflektor, efter 15 minutter uden aktivitet. Se hvilke default reflectorer de enkelte DMR+ repeatere er sat til, på DMR+ master siden, i kolonnen REF.

USB Driver

Her henter du USB driver, så din computer kan kommunikerer med MD785. Du skal tjekke om din computer kører 32 Bits, eller 64 Bits. Download og installer den USB driver der passer til din computer.

  Download USB Driver 32 Bits Zip Fil   
  Download USB Driver 64 Bits Zip Fil   
Du skal have software til at udpakke zip og rar filer.
CPS Customer Programming Software

CPS (Customer Programming Software ) er der hvor du tilretter og programmerer kodefiler, det er også herfra du skriver og læser kodefiler til radioen via USB kabel. Serie nummer ligger i filen SN, det skal skrives ind i feltet Password. Det kan være du skal kører programmet som administrator i Windows 10.

  Download CPS V8.00.09.007 EM5.rar
Du skal have software til at udpakke zip og rar filer.
Kodefil MD785, MD785G-HP

Kodefilen indeholder både MotoTrbo MOT og DMR+ nettet, samt UHF FM repeaterer i Danmark. Der er et par ting du skal ændre i kodefilen, inden du skriver den over i din radio. Når du har læst kodefilen ind i CPS ( Customer Programming Software ) skal du åbne mappen Common / Setting, og skrive dit Call i feltet “ Radio Alias”. Så åbner du mappen Conventional / Digital Common / Basic og skriver dit DMR ID CCS7 i feltet “Radio ID”. DMR ID CCS7 er unikt for hver bruger, og bruges til at identificere dig over repeaterne, og direkte imellem radioerne. DMR ID CCS7 kobles i kontaktlisten sammen med dit call og fornavn, så når du taster din radio, kan andre se dit call og navn i displayet på deres radioer. Du kan godt bruge det samme DMR ID CCS7 i flere radioer.

I kodefilen er Gladsaxe sat til at være den repeater radioen vågner op i, altså når du tænder radioen står den på Gladsaxe, det er jo ikke smart hvis du bor på Lolland eller Fyn. Du kan vælge hvilken repeater radio skal vågne op i, åben MD785 kodefilen i CPS programmet, åben mappen Conventional / General Setting / Setting, i feltet Power On, finder du Power-on Zone og Power-on Channel, så er det bare at vælge den repeater du bedst kan nå. Gem filen og skriv den over i radioen.

Der er kommet nye kanaler til på MOT nettet, 113 og 123 Engelsk(Engelsk talende). 119 og 129 Alle S. (Alle sprog). MotoTrbo 1 og MotoTrbo 2, her kommer du ud på alle MOT repeatere i DK og kun MOT repeatere. Ny fælles kanal Landskanalen det er TG 238 på Timeslot 1 på DMR+ og Timeslot 2 på MOT nettet, her er der forbindelse mellem de to netværk, der er lavet en roaming lister med alle Landskanaler. Der er lavet en favorit kontakt liste, med de mest benyttede reflectorer på DMR+ , der er kun plads til 32 i favorit kontakt listen. Du kan selv redigere listen i CPS, gå ind i mappen Conventional / DMR Services under Contact finder du Favorite kontact list. Opkald af reflector (DMR+) på radioen, vælg kanalen Lokal, tryk kort på den røde knap og scroll til den reflector du vil bruge, press PTT og du vil blive connectet, radioen går selv ud af Favorit Kontakt listen efter ca. 8 sekunder.

1750 Hz, der lagt 1750 Hz tone på P4 knappen lang tryk, 1750 Hz kan kun aktiveres på de analoge FM repeaterer hvor der står 1750 i displayet.

På den orange knap lige under volume kontrollen, er der lagt preset channel 1 og preset channel 2, så kan du hurtigt komme tilbage til dine favorit kanaler, du skal selv redigere kanalerne, i CPS går du ind i mappen Conventional / General setting og vælger fanebladet setting, her kan du redigere dine preset channel.

På den runde knap er lagt Zone up og Zone down, det virker kun hvis der ikke er trafik på den pågældende kanalCPS (Customer Programming Software ) er der hvor du tilretter og programmerer kodefiler, det er også herfra du skriver og læser kodefiler til radioen via USB kabel. Serie nummer ligger i filen SN, det skal skrives ind i feltet Password. Det kan være du skal kører programmet som administrator i Windows 10.

  Download Kodefil MD785 16-05-2017.RCDX        
  Download Kodefil MD785G-HP 16-05-2017.RCDX
Funktioner på P1-P6 og Orange knap
Firmware Upgradekit MD785, MD785G-HP

Firmware opdatering ( DMR_SW_UPGRADEKIT ) programmet skal installeres på computeren. Du opdaterer firmware i radioen via USB kabel. Radioen skal være i firmware mode, inden du kan skrive ny firmware over i radioen.

Firmware mode MD785, tilslut håndmikrofonen, hold det blanke beslag på bagsiden af mikrofonen mod køleribberne bag på radioen, samtidig med at du holder tasten inde på mikrofonen, og tænder radioen. Nu vil der komme rødt lys i drejeknappen til venstre. Tag mikrofon af og tilslut USB programmeringskabel. Nu kan du opdaterer firmware. Når den nye firmware er installeret, skal du slukke og tænde radioen igen.

  Download Firmware Upgradekit V8.00.06.007.rar
Du skal have software til at udpakke zip og rar filer.
Placeholder Picture Til Indhold

02 PD365

Placeholder Picture

PD365 kører både DMR og FM. Den har dog nogle begrænsninger, der er kun plads til 256 kanaler, 128 digitale og 128 analoge i 16 zoner. Den har ingen roam funktion, eller 1750 Hz tone til FM repeatere. Men der er CTCSS.
Den kan også scanne, men du kan ikke blande analoge og digitale kanaler i samme liste. Kontakt listen er begrænset til 64 kontakter, så i praksis kan kontakt listen kun bruges til talegrupper og favoritter.
Der er ikke mulighed for tilslutte en ekstern antenne. Radioen kan lades med et almindeligt micro USB kabel, men du skal bruge Hytera PC-69 programkabel til programmering af PD365.
En smart lille radio, med en fremragende audio fra den indbyggede højtaler. En radio man gider tage med i brystlommen til en ganske billig pris. Så mangler du en håndstation når du lufter hunden, eller vil du bare snuse til DMR og bor i nærheden af en repeater, så er PD365 en mulighed.

Kodefil

Der er et par ting du skal ændre i kodefilen inden du skriver den over i din radio. Når du har læst kodefilen ind i CPS ( Customer Programming Software ), skal du åbne mappen General setting / Setting og skrive dit call i feltet “ Radio Alias”. Så åbner du mappen DMR Services / Basic og skriver dit DMR ID i feltet “Radio ID”. DMR ID er unikt for hver bruger og bruges til at identificere dig over repeaterne og direkte imellem radioerne. DMR ID kobles i kontaktlisten sammen med dit call og fornavn, så når du taster din radio, kan andre se dit call og navn i displayet på deres radioer. Du kan godt bruge det samme DMR ID i flere radioer. Radioen vågner op i den zone den var i, da den blev slukket. Zonerne er geografisk inddelt, så Nor er Nordjylland, Mid er Midtjylland, Syd er Syddanmark, Sj er Sjaelland, Hov er Hovedstaden, der er lavet DMR+ og MOT zoner, alle kanaler har stednavne f. eks Vodskov LK, der ligger i DMR+ Nor zonen. På DMR+ kalder du reflectorer op ved at stille radioen på en Lokal kanal f.eks Herlev Lokal og trykker kort på den grønne knap (Kontakter) og scroller til den reflektor du vil bruge og trykker PTT, du vil nu blive connectet til den pågældende reflector. Der er opdateret FM repeater liste, men de repeatere der kræver 1750 Hz tone er ikke med, idet PD365 ikke kan lave en 1750 Hz tone. Der er lavet en Zone Min Egen, her kan du selv blande kanaler fra DMR og FM efter eget ønske. Der er lavet en Scan Liste Min Egen, her kan du selv blande kanaler som du vil scanne på, men du kan ikke blande DMR og FM i samme scan liste. Indikationslyde er slået til, du kan slå dem fra i CPS, gå ind i mappen General Settings / UI Indication i feltet Tone Alerts, skifter du til Silent On.

Funktioner på SK1-P1-P2-P3
 Til Indhold
Firmware Upgrade

Udpak og installer Firmware Upgrade Kit på din computer, serie Nr. ligger i filen SN, fungerer kun i Windows 7, 8 eller 10. Sørg for at du har et opladet batteri på din PD365. Tag batteridæksel af og afmonter batteri, tilslut USB programmeringskabel, hold den lille sorte knap under PTT tasten inde og isæt batteriet, hold den lille sorte knap inde i 5 sekunder, lys indikatoren i toppen til højre på PD365 skal lyse rød. Radioen er nu i firmware mode. Nu åbner du Hytera Radio Upgrade kit programmet, du kan se at radioen er tilsluttet via en COM port i feltet com port, så er det bare trykke på Upgrade, du må ikke afbryde forbindelsen mellem radioen og computeren under firmware opdateringen. Når opdateringen er færdig, kan du fjerne programmeringskablet, sætte batteri dækslet på igen og genstarte radioen. 

Software
  Download USB driver.rar                          
  Download CPS V2.02 07.004 EM5.rar      
  Download Upgrade V1.04.14.001 EM5.rar
  Download kodefil 06-01-2017.rcd              
Placeholder Picture
Proradio.dk 2017

DET ER FORBUDT AT SENDE KRYPTERET OVER REPEATERNE.

Placeholder Picture
Placeholder Picture

Regions inddelt DMR repeaterkort, repeaterne har nummer efter den region de ligger i, det er de samme numre der ligger i kodefilerne.

Placeholder Picture
 Til Indhold

02 DMR repeatere

Der er to DMR netværk i Danmark, et Motorola MotoTrbo netværk kaldet MOT og et DMR+ landsnet. Hvert netværk består af en række repeatere der er koblet sammen via internettet (IP Site Connect). Derfor er det muligt for radioamatører at tale sammen på kryds og tværs af landet, eller for den sags skyld med amatører ude i den store verden, idet begge netværk er koblet op internationalt, dog på hvert sit system. Der er etableret mulighed for at kunne kommuniker på tværs af de to netværk, via Landskanalen og direkte kobling mellem repeatere, dog kun inden for danmarks grænser.

Motorola MotoTrbo repeatere, MOT nettet

Repeaterne er Motorola MotoTrbo DR3000. UHF Repeaterne er forbundet via en C-Bridge på en server med 60mb/60mb fiber opkobling. C-Bridgen giver mulighed for at tilkoble mange flere repeatere på netværket, og dermed gører MotoTrbo netværket landsdækkende.

Placeholder Picture
Placeholder Picture
Proradio.dk 2017
Placeholder Picture

PD365 kører både DMR og FM. Den har dog nogle begrænsninger, der er kun plads til 256 kanaler, 128 digitale og 128 analoge i 16 zoner. Den har ingen roam funktion, eller 1750 Hz tone til FM repeatere. Men der er CTCSS.
Den kan også scanne, men du kan ikke blande analoge og digitale kanaler i samme liste. Kontakt listen er begrænset til 64 kontakter, så i praksis kan kontakt listen kun bruges til talegrupper og favoritter.
Der er ikke mulighed for tilslutte en ekstern antenne. Radioen kan lades med et almindeligt micro USB kabel, men du skal bruge Hytera PC-69 programkabel til programmering af PD365.
En smart lille radio, med en fremragende audio fra den indbyggede højtaler. En radio man gider tage med i brystlommen til en ganske billig pris. Så mangler du en håndstation når du lufter hunden, eller vil du bare snuse til DMR og bor i nærheden af en repeater, så er PD365 en mulighed.

Kodefil

Der er et par ting du skal ændre i kodefilen inden du skriver den over i din radio. Når du har læst kodefilen ind i CPS ( Customer Programming Software ), skal du åbne mappen General setting / Setting og skrive dit call i feltet “ Radio Alias”. Så åbner du mappen DMR Services / Basic og skriver dit DMR ID i feltet “Radio ID”. DMR ID er unikt for hver bruger og bruges til at identificere dig over repeaterne og direkte imellem radioerne. DMR ID kobles i kontaktlisten sammen med dit call og fornavn, så når du taster din radio, kan andre se dit call og navn i displayet på deres radioer. Du kan godt bruge det samme DMR ID i flere radioer. Radioen vågner op i den zone den var i, da den blev slukket. Zonerne er geografisk inddelt, så Nor er Nordjylland, Mid er Midtjylland, Syd er Syddanmark, Sj er Sjaelland, Hov er Hovedstaden, der er lavet DMR+ og MOT zoner, alle kanaler har stednavne f. eks Vodskov LK, der ligger i DMR+ Nor zonen. På DMR+ kalder du reflectorer op ved at stille radioen på en Lokal kanal f.eks Herlev Lokal og trykker kort på den grønne knap (Kontakter) og scroller til den reflektor du vil bruge og trykker PTT, du vil nu blive connectet til den pågældende reflector. Der er opdateret FM repeater liste, men de repeatere der kræver 1750 Hz tone er ikke med, idet PD365 ikke kan lave en 1750 Hz tone. Der er lavet en Zone Min Egen, her kan du selv blande kanaler fra DMR og FM efter eget ønske. Der er lavet en Scan Liste Min Egen, her kan du selv blande kanaler som du vil scanne på, men du kan ikke blande DMR og FM i samme scan liste. Indikationslyde er slået til, du kan slå dem fra i CPS, gå ind i mappen General Settings / UI Indication i feltet Tone Alerts, skifter du til Silent On.

Funktioner på SK1-P1-P2-P3
 Til Indhold
Firmware Upgrade

Udpak og installer Firmware Upgrade Kit på din computer, serie Nr. ligger i filen SN, fungerer kun i Windows 7, 8 eller 10. Sørg for at du har et opladet batteri på din PD365. Tag batteridæksel af og afmonter batteri, tilslut USB programmeringskabel, hold den lille sorte knap under PTT tasten inde og isæt batteriet, hold den lille sorte knap inde i 5 sekunder, lys indikatoren i toppen til højre på PD365 skal lyse rød. Radioen er nu i firmware mode. Nu åbner du Hytera Radio Upgrade kit programmet, du kan se at radioen er tilsluttet via en COM port i feltet com port, så er det bare trykke på Upgrade, du må ikke afbryde forbindelsen mellem radioen og computeren under firmware opdateringen. Når opdateringen er færdig, kan du fjerne programmeringskablet, sætte batteri dækslet på igen og genstarte radioen. 

Software
  Download USB driver.rar                          
  Download CPS V2.02 07.004 EM5.rar      
  Download Upgrade V1.04.14.001 EM5.rar
  Download kodefil 06-01-2017.rcd              
Placeholder Picture
Proradio.dk 2017

05 PD685

Placeholder Picture

A flex layout is created by setting the display property of a container element to flex. This can be any element that contains other elements, from a simple column or container, to a list container. The container can be any type of HTML container, a simple <div> or a more semantically labelled element such as a <section> or <nav>. When the flex display value is used, the parent container becomes a flex-container, and all immediate children become flex-items.

Responsive design is a requirement and height changes are very common in a multi-device world.

The main characteristic of the flex container is the ability to modify the order, position, alignment, width or height of its children. This allows the designer to use the available space in the best possible way.

 Til Indhold
Placeholder Picture
Proradio.dk 2017

06 PD785

Placeholder Picture

A flex layout is created by setting the display property of a container element to flex. This can be any element that contains other elements, from a simple column or container, to a list container. The container can be any type of HTML container, a simple <div> or a more semantically labelled element such as a <section> or <nav>. When the flex display value is used, the parent container becomes a flex-container, and all immediate children become flex-items.

Responsive design is a requirement and height changes are very common in a multi-device world.

The main characteristic of the flex container is the ability to modify the order, position, alignment, width or height of its children. This allows the designer to use the available space in the best possible way.

 Til Indhold

As we saw in the example above, even symmetrical perfection can be achieved. True, before flexbox we were able to use margin or padding to vertically center elements within a section. Or at least approach it for a static layout. But keeping multiple elements aligned is a big endeavour, especially if they are not the exact same size.

In addition, we’re living in a multi-device world where responsive design is a requirement and height changes are very common — due to, for example, wrapping text. As soon as that happens we would be entering the trouble zone, chasing height using breakpoints without a real solution to the problem.

In short, cleverly positioning elements within a container is both more powerful and less complicated with flexbox. There are five properties for the flex-container that can be used to influence the way the flex-items are laid out.

Placeholder Picture
Proradio.dk 2017

07 Hvad er DMR

DMR Digital Mobile Radio, defineret af (ETSI) European Telecommunications Standards Institute, Standard TS 102 361 parts 1–4. Radio amatører anvender Tier II.

Modulation, DMR bruger 4FSK modulation og sender 2 bit samtidig ( 00, 01, 10, 11 ). Symbol hastigheden er 4800/sek. Hvilket giver 9600 bit/sek.

TDMA Time-Division Multiple Access (tidsinddelt kanal adgang).

Placeholder Picture

Billedet ovenover viser en TDMA frame, der består af timeslot 1 (orange) og timeslot 2 (blå), hvert timeslot indeholder 216 bit payload data, udpakket giver hvert timeslot 60 ms tale. Der er 48 bit data midt i hver datapakke til syncronisering. DMR repeaterne sender datapakker til både timeslot 1 og timeslot 2 samtidigt. Din DMR radio (terminal), sender datapakker i et timeslot ad gangen.

 Til Indhold

As we saw in the example above, even symmetrical perfection can be achieved. True, before flexbox we were able to use margin or padding to vertically center elements within a section. Or at least approach it for a static layout. But keeping multiple elements aligned is a big endeavour, especially if they are not the exact same size.

In addition, we’re living in a multi-device world where responsive design is a requirement and height changes are very common — due to, for example, wrapping text. As soon as that happens we would be entering the trouble zone, chasing height using breakpoints without a real solution to the problem.

In short, cleverly positioning elements within a container is both more powerful and less complicated with flexbox. There are five properties for the flex-container that can be used to influence the way the flex-items are laid out.

Placeholder Picture
Proradio.dk 2017

08 Videoer

DMR foredrag fra Dayton Hamvention 2015, John Burningham. Produceret af HamRadioNow 2015.

Hytera DMR video om DMR og Hytera radioer.

 Til Indhold
In short, cleverly positioning elements within a container is both more powerful and less complicated with flexbox. There are five properties for the flex-container that can be used to influence the way the flex-items are laid out.

Placeholder Picture
Proradio.dk 2017